Training voor opsporingsambtenaren

Het trainingsprogramma kan dienen als noodzakelijke aanvulling op reguliere IBT of RGTB training.

Met het aangeboden lesprogramma wordt het instrumentarium, ten behoeve van het veilig uitoefenen van het werk, aanzienlijk uitgebreid.

Training voor opsporingsambtenaren.

De instructeurs van Tactical-Defense zijn ook opgeleid voor het geven weerbaarheidstraining  aan Algemene- en Buitengewone Opsporingsambtenaren. Binnen Tactical-Defense is veel ervaring aanwezig met betrekking tot het geven van training aan deze specifieke doelgroep.

Het trainingsprogramma omvat niet de reguliere IBT training (Integrale Beroepsvaardigheid Training) of RGTB training (Regeling Toetsing Geweldsbeheersing Buitengewoon Opsporingsambtenaar) maar kan dienen als noodzakelijke aanvulling hierop. Door het aangeboden lesprogramma wordt het instrumentarium, ten behoeve van het veilig uitoefenen van het werk, aanzienlijk uitgebreid.

Tijdens de training wordt vooral aandacht besteed aan “zelfverdediging” al dan niet in combinatie met het gebruik van de bij wet toegewezen geweldsmiddelen (handboeien, wapenstok en pepperspray en in bijzondere gevallen het vuurwapen). Ook wordt aandacht besteed aan samenwerking, communicatie, oog voor de werkomgeving en andere onderwerpen zoals bijvoorbeeld het veilig uitvoeren van een onderzoek aan de kleding.

Het lesprogramma wordt samengesteld tijdens een intake-gesprek met de opdrachtgever.