Privacyverklaring

Tactical-Defense Privacyverklaring

Versie: april 2019

Wanneer u op onze website actief bent of contact met ons opneemt deelt u soms persoonsgegevens met ons. Wij gaan zorgvuldig met deze gegevens om en houden ons aan de hierbij geldende wet- en regelgeving.

Deze wetten gaan over het bewaren en gebruiken van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke gegevens wij van u opslaan en wat we met deze gegevens doen. Deze privacyverklaring geldt voor alle interactie tussen u en Tactical Defense, de manier van communicatie maakt daarbij niet uit.

Tactical Defense, gevestigd aan de Galjoen 14-3 (8243 MC) te Lelystad, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring. U kunt vragen of opmerkingen betreffende uw privacy versturen naar info@tacticaldefense.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?

Alle gegevens die iets over u vertellen en gebruikt kunnen worden om u te identificeren zijn persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan uw naam, uw contact- of adresgegevens en uw BSN.

Bijzondere persoonsgegevens

Wij verwerken enkele bijzondere persoonsgegevens. Denk bij voorbeeld aan uw ras, geloof, strafrechtelijk verleden, medische gegevens welke door u zelf aan ons verstrekt wordt zijn bijzondere persoonsgegevens. Het gaat dan ook om informatie over uw gezondheid welke van belang is om de trainingen van Tactical Defense te kunnen volgen.

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar

De gegevens van personen jonger dan 16 jaar welke door ons worden verzameld, zijn altijd met toestemming van zijn/haar ouder of voogd aan ons verstrekt. Als u er van overtuigd bent dat wij persoonlijke gegevens van een minderjarig persoon hebben verzameld zonder toestemming van ouder of voogd dan kunt u contact opnemen via info@tacticaldefense.nl en dan verwijderen wij deze informatie.

Wanneer verwerken we uw persoonsgegevens?

1.Om u te kunnen helpen als u vragen heeft.

We helpen u graag verder als u ergens tegenaan loopt of een vraag voor ons hebt. U kunt ons bellen, e-mailen, een formulier invullen of een brief sturen.

Om u verder te kunnen helpen slaan we een aantal gegevens van u op. Op die manier weten we wie u bent en kunnen we ook bij uw volgende contactmoment terugvinden waar we het over hebben gehad.

Als u vragen voor ons hebt dan slaan we de volgende gegevens van u op:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; gerechtvaardigd belang.

2. Om u als proeflid bij ons te verwelkomen en u in onze administratie te verwerken.

Voordat u een proefles bij ons kunt afnemen hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Als u bij ons een proefles komt doen gaat u ermee akkoord dat wij de volgende gegevens van u verwerken:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; toestemming.

3. Om u als lid in onze administratie op te nemen en u hiervan een bevestiging te sturen.

Voordat u bij ons kunt komen trainen moet u eerst lid worden. Om u in onze ledenadministratie toe te voegen slaan wij de volgende gegevens van u op:

 • Naam, adres en woonplaats (hierna; N.A.W. gegevens)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • IBAN nummer
 • Uw bijzondere gezondheidsinformatie indien u dit aan ons aanlevert
 • Beroep
 • Geslacht

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; toestemming.

4. Om een overeenkomst uit te voeren.

Als u bij ons producten afneemt dan wilt u natuurlijk goed geholpen worden en ontvangen wat u heeft besteld. Wij slaan de volgende gegevens op voor het uitvoeren van een overeenkomst:

 • A.W. gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Overige door u aangeleverde persoonsgegevens

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; uitvoering van de overeenkomst en toestemming.

5. Om het lidmaatschapsgeld te kunnen incasseren.

De door u afgenomen trainingen moeten natuurlijk ook betaald worden. Als u dit toch niet doet dan starten wij een incassotraject. In verband met de automatische incasso slaan wij de volgende gegevens van u op:

 • A.W. gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IBAN nummer

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; wettelijk voorschrift.

6.Om trainingen voor uw bedrijf op locatie te kunnen verzorgen.

Wanneer wij voor u een training op locatie verzorgen en u daarvoor een factuur sturen, verwerken wij hiervoor de volgende gegevens:

 • Bedrijfsgegevens
 • Vestigingsadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IBAN nummer

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; uitvoering van de overeenkomst.

7. Om uw examengegevens aan de IKMF door te geven.

Als u bij ons examens volgt, geven wij deze informatie en de uitslagen van het examen door aan de IKMF. Wij  kunnen hiervoor de volgende gegevens verwerken:

 • A.W. gegevens
 • E-mai adres

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; toestemming.

8. Om u op de hoogte te houden van wijzigingen in onze dienstverlening.

Wanneer wij wijzigingen doorvoeren in onze dienstverlening, algemene voorwaarden, privacyverklaring of overige belangrijke zaken dan stellen we u hiervan graag op de hoogte. Als u hiermee akkoord gaat dan gebruiken wij de volgende gegevens om u in ons nieuwsbrief systeem te verwerken:

 • Naam
 • E-mailadres

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; toestemming.

Cookies en vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Tactical Defense gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of telefoon.

Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit zodat de website werkt zoals bedoeld. Daarnaast gebruiken we analytische cookies om het gedrag van onze bezoekers te kunnen bestuderen en aan de hand hiervan onze website kunnen verbeteren. Last but not least maken wij soms ook gebruik van tracking cookies zodat wij u op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en social media bedrijven. Als wij uw toestemming nodig hebben om cookies te mogen plaatsen dan vragen wij u dit tijdens uw eerste bezoek aan onze website. Wij verwijzen u daarbij ook naar onze cookie verklaring.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Doorgifte aan partners

Wij werken voor het uitvoeren van onze dienstverlening samen met verschillende leveranciers en partners. Deze leveranciers & partners zijn onder andere partijen die:

 • Onze nieuwsbrieven versturen
 • Onze interne communicatie verzorgen
 • Onze betalingen & incasso’s afhandelen

Met subverwerkers hebben wij verwerkersovereenkomsten en/of geheimhoudingsverklaringen afgesloten om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Wij werken alleen samen met partners die kunnen voldoen aan de AVG wetgeving.

Enkele van onze partners bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte. Met deze partners hebben we passende maatregelen genomen welke contractueel via een verwerkersovereenkomst / Data Processing Addendum zijn afgesproken. Op deze manier zorgen wij ervoor dat uw gegevens goed worden beschermd.

Doorgifte aan derden

In principe delen of verkopen wij uw gegeven niet met personen of organisaties buiten Tactical Defense, behalve met partners zoals hierboven beschreven. Ook kan het zijn dat wij verplicht worden om uw gegevens door te geven op grond van een wettelijke plicht.

Foto- en video opnamen

Tijdens de trainingen en examens die door Tactical Defense georganiseerd worden zullen er foto’s- en video opnamen gemaakt worden. Deze foto’s en video’s zullen ter promotie gebruikt worden op onze website en de social media kanalen van Tactical Defense. Als u akkoord gaat met deze privacyverklaring gaat u er ook mee akkoord dat wij de gemaakte foto’s en video’s gebruiken voor de hiervoor genoemde doelen. U heeft uiteraard het recht om te allen tijde uw toestemming hiervoor in te trekken.

De beveiliging van uw gegevens

Tactical Defense heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik en verlies.

Alle partijen die uw gegevens voor ons verwerken (subverwerkers) of in kunnen zien (denk aan medewerkers of  inhuurkrachten) tekenen een verwerkersovereenkomst of geheimhoudingsverklaring.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard

Voor verschillende gegevensstromen hanteren wij verschillende bewaartermijnen. Natuurlijk heeft u altijd het recht om ons te verzoeken uw gegevens te verwijderen. Zie hiervoor ook het kopje “Uw rechten”.

E-mail

Afgehandelde e-mailberichten worden eind juni en eind december gearchiveerd. E-mail ouder dan 5 jaar wordt verwijderd tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of oplossen van een geschil.

Facturen en offertes

Facturen en offertes worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd. Uw gegevens blijven tot die tijd aanwezig in ons facturatiesysteem.

Nieuwsbrief

U kunt op ieder gewenst moment uw gegevens zelf uit ons nieuwsbrief systeem verwijderen.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tactical Defense. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tacticaldefense.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Indien uw verzoek betrekking heeft op een cookie dan vragen we u deze ook mee te sturen.

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Tactical Defense wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Melden van een datalek

Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan houden wij ons aan de meldplicht datalekken en melden wij dit lek binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mocht u een datalek ontdekken dan vragen we u vriendelijk dit zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur nadat u het lek heeft geconstateerd met ons te delen door een e-mail te sturen naar info@tacticaldefense.nl. Wij kunnen dan direct actie ondernemen.

Aansprakelijkheid

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Tactical Defense verwerkt ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. Tactical Defense accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Wijzigingen in deze verklaring

De inhoud van deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast door Tactical Defense om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving of wijzigingen binnen ons bedrijf.

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief waar wij u op de hoogte houden van eventuele wijzigingen. In ieder geval raden wij u aan deze tekst geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van ons privacy beleid.

Door na wijzigingen gebruik te blijven maken van de diensten van Tactical Defense gaat u akkoord met deze wijzigingen.

Contact

Heb je verder nog vragen of opmerkingen? Dan kun je contact opnemen met ons via de e-mail info@tacticaldefense.nl.

Tactical Defense is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67115446.