Jeroen en Rotem geslaagd voor V.I.P. Protection Instructor Course

Na een intensieve opleiding van 10 dagen in Israël, zijn Jeroen en Rotem geslaagd voor de V.I.P. Protection Instructor Course.

Hierbij ligt de nadruk niet op verdediging van jezelf maar stelt je in staat om een “derde” te verdedigen die wordt lastig- of aangevallen. Naast techniektraining was er ook uitgebreid aandacht voor tactical shooting en – tactical driving.

Het geleerde is met name toepasbaar voor personen werkzaam in de persoonsbeveiliging maar je kan ook denken aan bescherming van je gezin. De mogelijkheden zijn talrijk.

Naast het feit dat Tactical-Defense lessen verzorgd voor mensen werkzaam in de beveiliging of binnen politie en justitie is daar een nieuwe doelgroep bijgekomen, die van persoonsbeveiliger.